Kultuur

zGZAdC4WNS_small

Ettevõtte sprits

Pragmaatiline, ettevõtlik, uuenduslik, võita ülbelt, ebaõnnestuda heidutamata, liikuge alati enne eesmärgi saavutamist edasi.

Asjade tegemise põhimõtted

Hoidke jalad maa peal, otsige eesmärke, vältige kiusatusi, tehke seda, mis on tegelikkuses võimalik, tehke vastutustundlikke asju ja tehke ühiskonnale kasulikke asju.

Põhiväärtused

Integreerida töötajate isiklikud tegevused ettevõtte pikaajalisse arengukavasse, pinimestele orienteeritud ja saavutada inimeste ja inimeste vahel harmooniline areng korporatiivne.

Töö stiil

tõsine ja ise motiveeritud, saab töötada ja elada samaaegselt. Tugevdada töötajate au- ja missioonitunnet. Range ja distsiplineeritud ning teiste suhtes leebe

ec3035a58d685f0a931062dc5fc6d7ca